HY-LOK

           KOVIS là nhà phân phối độc quyền của HY-LOK CORPORATION tại Việt Nam, cung cấp tất cả các loại thiết bị khớp nối, van, điều khiển và ống cho hầu hết các dự án trong ngành dầu khí. Vì vậy, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn hàng có liên quan đến các dự án tại Việt Nam.

           Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: + 84-28-3911 7211/12 hoặc E-mail: marketing@kovis.com.vn

RP Series

Applications Sour gas service Handling slurries or solid impurities Features In-Line pattern, Bi-direction flow Stainless Steel, Brass, Alloy 400(Monel) High flow capacity Delrin, PEEK or PCTFE seats Replaceable O-Ring Seal and Soft Seat Gauge Ports available Specifications – Maximum Operating Pressure : 6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : Delrin Seat : -20℉(-29℃) to 250℉(122℃) PEEK Seat : -20℉(-29℃) to 400℉(205℃)
 • Pressure :
  6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature :
  Delrin Seat :
  -20℉(-29℃) to 250℉(122℃)
  PEEK Seat :
  -20℉(-29℃) to 400℉(205℃)

Xem thêm Tải về danh mục

SVH Series

Applications Instrument Isolation, Gas, Vapor or Liquid Features In-Line pattern Stainless Steel, Alloy 400(Monel), Duplex PTFE packing provides leak tight seal and long life cycle Metal-to-Metal Seat or PCTFE Soft Seat(Bubble Tight) Specifications – Maximum Operating Pressure : 10000 psig(700 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -65℉(-54℃) to 450℉(233℃)
 • Pressure :
  10000 psig(700 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature :
  -65℉(-54℃) to 450℉(233℃)

Xem thêm Tải về danh mục

GH Series

Applications High temperature and pressure for Power Plant Features In-Line or Angle pattern Stainless Steel, Alloy 400(Monel), A105 High temperature grafoil packing Metal-to-Metal Seat Back seat stem for safety Specifications – Maximum Operating Pressure : 10,000 psig(689 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -65℉(-23℃) to 450℉(232℃)
 • Pressure : 
  10,000 psig(689 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature : 
  -65℉(-23℃) to 450℉(232℃)

Xem thêm Tải về danh mục

GB Series

Applications Handling corrosives High temperature and pressure Radioactive and hot condensates Features In-Line or Angle pattern Stainless Steel, Alloy 400(Monel), A105 High temperature grafoil packing Metal-to-Metal Seat Back seat stem for safety Specifications – Maximum Operating Pressure : 6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -65℉(-54℃) to 1200℉(649℃)
 • Pressure :
  6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature :
  -65℉(-54℃) to 1200℉(649℃)

Xem thêm Tải về danh mục

NV & SV Series

Applications Instrumentation, General Service Features In-Line or Angle pattern Stainless Steel, Brass, Alloy 400(Monel), A105 PTFE 2-piece chevron stem packing Metal-to-Metal Seat or PCTFE Soft Seat (Bubble Tight) Specifications – Maximum Operating Pressure : 6000 psig(413 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -65℉(-54℃) to 450℉(232℃)
 • Pressure :
  6000 psig(413 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature :
  -65℉(-54℃) to 450℉(232℃)

Xem thêm Tải về danh mục

Instrument Thread & Weld Fittings

Các ứng dụng Dịch vụ tổng hợp, Thiết bị đo đạc Đặc trưng ASME B1.20.1(NPT) Stainless Steel, Brass, Carbon Steel According to ASME B31.1 & B31.3 Rolled male threads for extra strength All exposed threads proteced to prevent damage Thông số kỹ thuật – Áp suất hoạt động tối đa: 10000 psig (700 xà) @ […]
 • Pressure : 
  10000 psig(700 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature: 
  -325℉(-198℃) to 1200℉(649℃)

Xem thêm Tải về danh mục