Cung cấp nhân lực cho việc hoàn thiện đường ống và kết cấu thép

Cung cấp nguồn nhân lực cho dự án Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn tại Việt Nam

KOVIS E&C có một lực lượng nguồn nhân công lớn, có thể cung cấp cho các dự án như: Kỹ Sư, Công Nhân làm sạch đường ống,

Nhà thầu chính:

Tổ hợp nhà thầu JGCS

Công việc:

Cung cấp nhân lực cho việc hoàn thiện đường ống và kết cấu thép

Số lượng:

534 Nhân Công

Năm thực hiện:

2016

Địa điểm:

Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam

Cung cấp nguồn nhân lực cho dự án NPK Fertilizer Plant tại Việt Nam

Nhà thầu chính:

SC Engineering Co., Ltd

Công việc:

Cung cấp nhân lực cho việc hoàn thiện đường ống và kết cấu thép

Số lượng:

104 Nhân Công

Năm thực hiện:

2017

Địa điểm:

Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Cung cấp nguồn nhân lực cho dự án HSVC1 PP4 tại Việt Nam

Nhà thầu chính:

eTec E&C Limited

Công việc:

Cung cấp nhân lực cho việc hoàn thiện đường ống và kết cấu thép

Số lượng:

40 Nhân Công

Năm thực hiện:

2019-2020

Địa điểm:

Cai Mep Site, Vung Tau, Vietnam