Nghiên cứu & Phát triển

Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng KOIVS (Kovis E & C)_tên viết tắt và tên đầy đủ là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật dịch vụ và công nghệ xây dựng tại Việt Nam – đã dẫn đường cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của Kovis E & C kể từ khi được thành lập tại Việt Nam.

Với sự bổ sung của công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng KOVIS (Kovis E & C) vào tháng 9 năm 2009, Kovis E & C báo hiệu một sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ xây dựng.

Dựa trên công ty Kỹ Thuật Và Xây Dựng SK, Kovis E&C đã chứng minh chất lượng của công nghệ kỹ thuật và xây dựng bởi sự phản hồi một cách tích cực về việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam.

 

Cùng với kết quả của sự cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện công nghệ kỹ thuật và xây dựng, Kovis E & C đã được liệt kê và chứng thực từ nhiều công ty quốc tế kỹ thuật và nhiều công ty lọc dầu trên thế giới.