Pulsafeeder

KOVIS là nhà phân phối độc quyền của PULSAFEEDER tại Việt Nam và EPC tại Hàn Quốc để cung cấp tất cả các loại Bơm định lượng, Bộ điều khiển bơm và Phụ kiện bơm cho hầu hết các dự án trong ngành dầu khí.

Chúng tôi đã cung cấp Pulsafeeder cho nhiều dự án tại Việt Nam như: Dự án Esmeraldas (Ecuador), Dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Ruwais (UAE), Dự án RPLC (Venezuela), Dự án nhà máy lọc dầu NGHI SON (Việt Nam), Dự án PP4 HSVC1 (Cai Mep, Vũng Tàu), Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 (Quảng Ninh, Việt Nam) …

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: + 84-28-3911 7211/12 hoặc E-mail: marketing@kovis.com.vn

 

Pulsapro 680

PULSAPRO® 680 is a positive displacement, leak-free, hydraulically balanced diaphragm metering pump. It is engineered for precise dosing and long-term dependability to deliver superior value. Pulsafeeder offers a diverse range of fluid handling solutions with unique pump head designs consisting of HYDRAtube®, HYDRAcone®, or flat diaphragm types, each available in a variety of wet-end materials. […]
 • Flow:
  up to 38.6 gph
  (146.12 lph)

 • Pressure:
  up to 5,100 pssi
  (350 bar)

 • Temperature:
  up to 270oF psi
  (135oC bar)

Xem thêm Tải về danh mục

Pulsapro 7120

PulsaPro® 7120 is a positive displacement, leak-free, hydraulically balanced diaphragm metering pump. It is engineered for precise dosing and long-term dependability to deliver superior value. Pulsafeeder offers a diverse range of fluid handling solutions with unique pump head designs consisting of HYDRAtube®, or flat diaphragm types, each available in a variety of wet-end materials. The […]
 • Flow:

  up to 257 gph
  (973 lph)

 • Pressure:

  up to 5,100 psi
  (350 bar)

 • Temperature:

  up to 2750F
  (1350C)

Xem thêm Tải về danh mục

Pulsa 7440

Our time proven Pulsa Series® 7440 is a leak-free, hydraulically balanced diaphragm metering pump. It is engineered for precise dosing and long-term dependability to deliver superior value. Our flat diaphragm or unique HYDRAtube® head design, along with a variety of wet end materials, offers a diverse range of fluid handling solutions. The PULSA Series 7440 […]
 • Accuracy:

  Metering accuracy
  with a ±1%

 • Flow:

  up to 440 gph
  (1666 lph)

 • Pressure:

  up to 3200 psi
  (221 bar)

 • Temperature:

  up to 180oF
  (82oC)

Xem thêm Tải về danh mục

Pulsa 7660

A work horse that can pump over 1700 gph (6435 lph) and up to 3625 psi (250 bar), the PULSA Series® 7660 was designed to provide years of dependable liquid metering. It features rugged, heavy duty construction combined with traditional PULSA Series precision. Like every PULSA Series pump, the 7660 is the result of over […]
 • Accuracy:

  Metering accuracy
  with a ±1%

 • Flow:

  up to 1734 gph
  (6563 lph)

 • Pressure:

  up to 3625 psi
  (250 bar)

 • Temperature:

  up to 180oF
  (82oC)

Xem thêm Tải về danh mục

Pulsa 8480X

The big brother of the PULSA Series® family, the Model 8480X can pump over 2200 gph (8328 lph) and up to 3625 psi (250 bar). The PULSA Series 8480X was designed to provide years of dependable liquid metering. It features rugged, heavy duty construction combined with traditional PULSA Series precision. Like every PULSA Series pump, […]
 • Accuracy:

  Metering accuracy
  with a ±1%

 • Flow:

  up to 2292 gph
  (8676 lph)

 • Pressure:

  up to 3625 psi
  (250 bar)

 • Temperature:

  up to 180oF
  (82oC)

Xem thêm Tải về danh mục

Pulsar 25H

Our time proven PULSAR 25H is a leak-free, hydraulically balanced diaphragm metering pump. It is engineered for precise dosing and long-term dependability to deliver superior value. It includes exclusive hydraulic diagnostics that provide immediate visual intelligence about pump and system performance. The PULSAR HYPOPump® configuration is the ideal choice for sodium hypochlorite or other off-gassing […]
 • Accuracy:

  Metering accuracy
  with a ±0.5%

 • Flow:

  up to 121 gph
  (458 lph)

 • Pressure:

  up to 4000 psi
  (276 bar)

 • Temperature:

  up to 230oF
  (110oC)

Xem thêm Tải về danh mục