Xây Dựng Dân Dụng / Kiến Trúc

Bộ phận thiết kế và xây dựng của chúng tôi được thành lập để cung cấp cho khách hàng gói sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Chúng tôi tự hào đơn vị có kiến thức chuyên sâu trong ngành.

Xây Dựng Dân Dụng / Kiến Trúc

Công Việc Chủ Yếu

Công Việc Chủ Yếu:

- Xây dựng cơ sở tạm: Cổng chính, Cổng phụ, Hàng rào, cổng ngõ, Tirewash, Laydown, Safety Assembly, Văn phòng công trường, Văn phòng đào tạo, Khu văn phòng, Labour Shelter, Parking Shelter, Temp. Electric, Temp. Toilet....

- Nhà kho

- Trung Tâm thể thao

- Căn tin...


Dự án đã thực hiện

Kovis đã có kinh nghiệm trong các công trình xây dựng cho Nhà máy lọc dầu, Dầu khí, Nhà máy hóa dầu…

Chúng tôi đã thực hiện thành công các Công trình xây dựng cho Tổ Hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, Dự án PP4 HSVC1, Khu liên hợp hóa dầu ở miền Nam Việt Nam (Long Sơn), Dự án Samil Pham Ophthalmic Facility…