Chất lượng

KOVIS E&C chủ yếu đầu tư vào các chương trình Nghiên cứu & Phát triển công nghệ hệ thống trọn gói để thiết lập một thiết kế nhỏ gọn giảm thiểu chi phí xây dựng và cải thiện độ tin cậy vận hành.

Chính sách chủ yếu của KOVIS E & C là xây dựng để trở thàng công ty dẫn đầu về EPC tại  Việt Nam với tính cạnh tranh và sự sáng tạo không ngừng, bằng những sản phẩm và dịch vụ được đảm bảo chất lượng dựa trên kỹ thuật và cải tiến không ngừng từ khả năng quản lý chất lượng cao của tập thể nhân viên công ty.

KOVIS E & C đã thành lập và điều hành mục tiêu chất lượng hoàn thành chính sách chất lượng, và bổ sung Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng trên mọi quy trình, bao gồm kế hoạch, nghiên cứu tính khả thi, kỹ thuật, giao thương, chế tạo, giám sát, vận chuyển và dịch vụ. Mọi sự quản lý và tất cả nhân viên đảm bảo sự hài lòng và độ tin cậy của khách hàng bởi việc tuân thủ Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng và không ngừng khao khát để chứng minh hiệu quả của Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng.