Geberit - Hàn Quốc

Kovis được ủy quyền đại diện cho công ty GEBERIT “Pluvia”   cung cấp hệ thống thoát nước mưa mái vòm tại Việt Nam.

Geberit Pluvia Siphonic Roof Drainage

Kovis được ủy quyền đại diện cho công ty GEBERIT “Pluvia”   cung cấp hệ thống thoát nước mưa mái vòm tại Việt Nam. Geberit đã xác định tiêu chuẩn thoát nước mái trong nhiều thập kỷ với hệ thống thoát nước mái vòm Geberit Pluvia. Geberit Pluvia cung cấp: –          Ít đường thoát mái hơn […]

Xem thêm