HY-LOK

           KOVIS là nhà phân phối độc quyền của HY-LOK CORPORATION tại Việt Nam, cung cấp tất cả các loại thiết bị khớp nối, van, điều khiển và ống cho hầu hết các dự án trong ngành dầu khí. Vì vậy, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn hàng có liên quan đến các dự án tại Việt Nam.

           Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: + 84-28-3911 7211/12 hoặc E-mail: marketing@kovis.com.vn

Khớp nối Hy-Lok

Các ứng dụng Thiết bị đo đạc, Áp suất và nhiệt độ cao, Dịch vụ đông lạnh Đặc trưng Compression type double ferrule design Stainless Steel, Brass, Alloy 400(Monel), Duplex Complete Interchangeability Gaugeability Vibration resistance Excellent make and re-make life Thông số kỹ thuật – Áp suất hoạt động tối đa: 9000 psig (620 xà) @ 100 (38oC) – Nhiệt độ hoạt động : -325 ℉ (-198 ℃) đến 1200 […]
 • Pressure:

  9000 psig (620 barg)
  @ 100oF (648oC)

 • Temperature:

  -325oF (-198oC)
  to 1200oF (232oC)

Xem thêm Tải về danh mục

FT Filter

Applications Trap foreign particles, Protect sensitive equipment, Sampling system Features Tee pattern Stainless Steel, Brass Easy replacement of filter elements Available by-pass Provided purging and sampling Specifications – Maximum Operating Pressure : 6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range -60℉(-51℃) to 400℉(205℃) Filtering range : 1 to 150 Micron
 • Pressure : 
  6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature : 
  -60℉(-51℃) to 400℉(205℃)

 • Filtering range :
  1 to 150 Micron

Xem thêm Tải về danh mục

115 Series

Applications Hydraulic lines Features In-line pattern Stainless Steel, Brass, A105 POM-MoS₂seats Fire safety designed to API 607, BS 6755 Part 2 Locking device available Specifications – Maximum Operating Pressure : 7200 psig(500 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -4℉(-20℃) @ 210℉(100℃)
 • Pressure : 
  7200 psig(500 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature : 
  -4℉(-20℃) @ 210℉(100℃)

Xem thêm Tải về danh mục

112 Series

Applications Instrument Air lines, Sampling System Refinery Pilot Plants Features Available in Multi Ports with 3-way 4-way, 5-way Stainless Steel, Brass, Allow 400(Monel) PTFE seats Two-piece seat fully encapsulates the ball Minimum dead space is easily cleaned Specifications – Maximum Operating Pressure : 3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : 50℉(10℃) @ 150℉(65℃)
 • Pressure :
  3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature :
  50℉(10℃) @ 150℉(65℃)

Xem thêm Tải về danh mục

24° Tube Fittings – DIN 2353 & ISO 8434-1

Các ứng dụng Thủy lực, khí nén, bôi trơn Đặc trưng Bite type single ferrule design Stainless Steel, Brass, Steel According to DIN 2353/ISO 8434-1 Two-cutting edges and stop edge design Useables with tubes or hoses Thông số kỹ thuật – Áp suất hoạt động tối đa: Sê-ri LL: 100 mate @ 100 (38oC) Sê-ri […]
 • Pressure:

  Series LL : 100 barg @ 100oF (38oC)

  Series L : 315 barg @ 100oF (38oC)

  Series S : 630 barg @ 100oF (38oC)

 • Temperature:

  to 800sup>oF (427oC)

Xem thêm Tải về danh mục

Sampling System

Applications Oil & Gas Process Features A continuous flow of sample assures representative sample. Quick Disconnects allow for easy removal and transportation of the sample cylinder. Self-sealing quick disconnect fittings prevent leakage when cylinder is removed. Specifications

Xem thêm