Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất – CIP

Dự án RDMP Waste Water Treatment Project

Nhà thầu chính:

KOLON e ENGINEERING/ RDMP Balikpapan JO

Công trình:

Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất

Số lượng:

6 gói

Năm thực hiện:

2021

Địa điểm:

Indonesia

Dự án HSVC LPG Cavern Jetty Improvement (Odorant Package)

Nhà thầu chính:

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd

Công trình:

Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất (Gói Odorant)

Số lượng:

1 gói

Năm thực hiện:

2020

Địa điểm:

Cái Mép, Vũng Tàu, Việt Nam

Dự án HSVC OL1

Nhà thầu chính:

eTec E&C Limited

Công trình:

Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất

Số lượng:

12 gói

Năm thực hiện:

2020

Địa điểm:

Cái Mép, Vũng Tàu, Việt Nam

Dự án HSVC1 PP4

Nhà thầu chính:

eTec E&C Limited

Công trình:

Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất

Số lượng:

6 gói

Năm thực hiện:

2018

Location:

Cái Mép, Vũng Tàu, Việt Nam

Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Nhà thầu chính:

SK Engineering and Construction

Công trình:

Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất

Số lượng:

24 gói

Năm thực hiện:

2014

Địa điểm:

Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam

Dự án RPLC Deep Conversion

Nhà thầu chính:

KOLON e ENGINEERING/ Hyundai Eng

Công trình:

Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất

Số lượng:

15 gói

Năm thực hiện

2014

Địa điểm:

Puerto La Cruz, Edo, Anzoategui, Venezuela

Dự án mở rộng Nhà máy lọc RUWAIS tại ABU Dhabi

Nhà thầu chính:

SK Engineering and Construction

Công trình:

Chemical Injection Packages

Số lượng:

13 gói

Năm thực hiện:

2010

Địa điểm:

ABU DHABI, UAE

Dự án Esmeraldas tại Ecuador

Nhà thầu chính:

SK Engineering and Construction

Công trình:

Chemical Dosing System

Số lượng:

12 gói

Năm thực hiện:

2010

Địa điểm:

Esmeraldas, Ecuador