Kỹ Thuật & Xây Dựng

Nhờ vào kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật thu thập từ các dự án trong và ngoài nước, KOVIS E&C sẽ tiếp tục cung cấp các Gói Cơ Khí thuộc các công ty EPC.

Chúng tôi đang nỗ lực vào sự phát triển của ngành kinh doanh hiện tại như:  nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy hóa dầu để mở rộng kinh doanh.

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu

Phạm vi kinh doanh chính của KOVIS là hệ thống quản lý và dịch vụ tổng thể EPC

Phạm vi kinh doanh chính của KOVIS là hệ thống quản lý và dịch vụ tổng thể EPC (Kỹ thuật, mua sắm và xây dựng)Các Dự Án Đã Thực Hiện:

Chúng tôi đã tham gia vào các dự án Lọc Dầu KOLON (RPLC), Dự Án Nhà Máy Lọc Dầu Jurong, Dự Án Nhà Máy Lọc Mở Rộng Ruwais – Gói Phun Hóa Chất, Dự Án Nhà Máy Lọc Dầu Esmeraldas, Dự Án Lọc Dầu Nghi Sơn…

Dựa trên những kinh nghiệm trên, chúng tôi đang mở rộng quy mô kinh doanh.Nhà Máy Nhiệt Điện / Năng Lượng Mặt Trời

Kovis đã bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh thuộc nhà máy nhiệt điện từ năm 2013.
Các Dự Án Đã Thực Hiện:

Các dự án hoàn thành chính của chúng tôi là Nhà máy Nhiệt điện O Mon, Nhà máy Lixil Global Vietnam.

Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh nhà máy nhiệt điện.Solar inverters

Với công suất hàng năm hơn 1GW, DASS Tech bao gồm các quy mô Khu dân cư, Thương mại, Tiện ích dựa trên hiệu quả cao hơn 98%.

Chất lượng cao và giá cả cạnh tranh là lý do khiến chúng tôi ở đây, nhưng, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm hướng tới hiệu quả năng lượng cao và sự hài lòng của khách hàng để tạo ra năng lượng tái tạo thành công.


Nhà Máy Công Nghiệp

Xây dựng Nhà Máy Công Nghiệp EPC tại Việt Nam.

Chúng tôi bắt đầu xây dựng nhà máy công nghiệp EPC tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng thị trường sang nước ngoài.

Tổ hợp hóa dầu ở miền Nam Việt Nam là dự án nhà máy hóa dầu đầu tiên của Kovis tại thị trường này.Nhà cung cấp được phê duyệt của EPC:

Nhà cung cấp được phê duyệt của EPC:

Quá trình lựa chọn nhà cung cấp là một quy trình chiến lược liên quan đến nhiều bộ phận trong một tổ chức. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của các chỉ số thời gian, an toàn, chất lượng và chi phí và nếu được thực hiện đúng cách có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho các công ty cung cấp các dự án xây dựng công trình kỹ thuật (EPC).

Kovis là một trong số ít các công ty tại Việt Nam có tên trong Nhà cung cấp được phê duyệt của Công ty EPC như: SK E & C, Hyundai E & C, GS E & C, Samsung E & C, Technip FMC.