Lịch sử

2009
KOVIS E & C được thành lập tại việt Nam, văn phòng tại TP HCM.