Thiết bị cơ khí

Nhờ vào kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật thu thập từ các dự án trong và ngoài nước, KOVIS E&C sẽ tiếp tục cung cấp các Gói Cơ Khí thuộc các công ty EPC.

Chúng tôi đang nỗ lực vào sự phát triển của ngành kinh doanh hiện tại như:  nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy hóa dầu để mở rộng kinh doanh.

HỆ THỐNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT

CAPABILITY

- ANTI-FOAM & ANTI-FOULANT INJECTION
- DE-MULSIFIER
- CAUSTIC
- CORROSION INHIBITOR & ANTI-SCALE AGENT AND BIOCIDE INJECTION


Các Dự Án Đã Thực Hiện:

Chúng tôi đã tham gia vào các dự án Lọc Dầu KOLON (RPLC), Dự Án Nhà Máy Lọc Dầu Jurong, Dự Án Nhà Máy Lọc Mở Rộng Ruwais – Gói Phun Hóa Chất, Dự Án Nhà Máy Lọc Dầu Esmeraldas, Dự Án Lọc Dầu Nghi Sơn…


Tank & Piping Work Division

SPECIAL WELDING:

- Carbon Steel Pipe
- KHR32C ( Kubota Steel )
- 35Cr-45Ni
- 25Cr-35Ni
- 20Cr-32Ni

DISSIMILAR WELDING:

- A351-CF8C + SA 312 TP321H
- SA 312 TP321H + A335 Gr.P22
- KHR32C + Alloy 800H
- 35Cr-45Ni + 25Cr-35Ni
- SA 312 TP321H + 25Cr-35Ni
- 35Cr-45Ni + 20Cr-32Ni
- GX10NiCrNb3220 + 20Cr-32Ni
- 20Cr-10NiCb + SA 312 TP321H,347H

PTFE Lined Piping for Sulfuric Acid Handling:Hệ Thống Polymer Dosing Packages / Odorant

CAPABILITY

- POLYMER DOSING
- AFU / DAF ALUM FEED


Nhà máy điều chế polymer tự động

Continuous technical improvements brought by a close collaboration with the world's leading chemical suppliers

- Sizes range from 450 to 10,000 litres/hour, with either two or three compartment systems.
- Mimic control panels to make it easier for start up and control
- Forced dilution via a dilution funnel with built-in venturi system
- Combined plants (for dry and liquid polumer) on demand
- Local manual pneumatic filling system


Sampling Systems

Sampling Systems

Sampling Systems designs and manufactures a complete line of liquid samplers, gas samplers, ambient air samplers and sample coolers. These systems sample toxic and/or volatile organic chemicals and process streams, and prevent the escape of emissions into the atmosphere.