HY-LOK

           KOVIS là nhà phân phối độc quyền của HY-LOK CORPORATION tại Việt Nam, cung cấp tất cả các loại thiết bị khớp nối, van, điều khiển và ống cho hầu hết các dự án trong ngành dầu khí. Vì vậy, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn hàng có liên quan đến các dự án tại Việt Nam.

           Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: + 84-28-3911 7211/12 hoặc E-mail: marketing@kovis.com.vn

DV Series

Applications Semiconductor, Biotech, Pharmaceutical Features 2-way Design 316L VOD Stainless Steel Metal bellows seal Long life cycle PCTFE seats Specifications – Maximum Operating Pressure : 500 psig(35 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -20℉(-28℃) to 200℉(93℃)
 • Pressure : 
  500 psig(35 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature : 
  -20℉(-28℃) to 200℉(93℃)

Xem thêm Tải về danh mục

BLF Series

Applications Semiconductor, Biotech, Pharmaceutical Features Metal to metal diaphragm seal Low particle entrapment 100% helium leak tested 10 Ra or 5 Ra microinch internal surface Specifications – Maximum Operating Pressure : 3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -10℉(-23℃) to 150℉(65℃)
 • Pressure : 
  3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature  : 
  -10℉(-23℃) to 150℉(65℃)

Xem thêm Tải về danh mục

BL Series

Applications Semiconductor, Biotech, Pharmaceutical Features Metal to metal diaphragm seal Low particle entrapment 100% helium leak tested 10 Ra or 5 Ra microinch internal surface Specifications – Maximum Operating Pressure : 3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -10℉(-23℃) to 150℉(65℃)
 • Pressure : 
  3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature  : 
  -10℉(-23℃) to 150℉(65℃)

Xem thêm Tải về danh mục

CNG Series

Applications Compressed Natural Gas Service Features Long life cycle and high temperature 1/4 turn on-off control AGA / CGA NGA 3.1 and ECE R110 Bi-directional flow Panel Mounting Disc spring live loaded 316 Stainless Steel Specifications – Pressure rating up to 6000psig (41.4MPa) – Temperature Range from -40℉ to 250℉ (-40℃ to 121℃)
 • Pressure:
  up to 6000psig (41.4MPa)

 • Temperature :
  from -40℉ to 250℉ (-40℃ to 121℃)

Xem thêm

RV Series

Applications Prevent over pressure to protect regulators or pump Features Angle pattern Stainless Steel External relief setting Provide large flows Specifications – Maximum Operating Pressure : RV1 : 300 psig(21 barg) @ 100℉(38℃) RV2 :6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range : -10℉(-23℃) to 400℉(205℃) – Cracking Pressure : RV1 : 10 psig(0.69 barg) to 250 psig(17.25 barg) RV2 : 250 psig(17.5 barg) to 6000 psig(420 barg)
 • Pressure : 
  RV1 : 300 psig(21 barg) @ 100℉(38℃)
  RV2 :6000 psig(420 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature : 
  -10℉(-23℃) to 400℉(205℃)

 • Cracking Pressure : 
  RV1 : 10 psig(0.69 barg) to 250 psig(17.25 barg)
  RV2 : 250 psig(17.5 barg) to 6000 psig(420 barg)

Xem thêm Tải về danh mục

CVW Series

Applications Semiconductor, Biotech, Phamaceutical, Ultra-Pure, Flammable, or toxic Fluid Line Features All Welded design provides excellent sealing of fluid Compact Design ZCR, Tube Butt weld, and Hy-Lok tube Fitting 100% Helium leak tested Specifications All Welded design provides excellent sealing of fluid Compact Design ZCR, Tube Butt weld, and Hy-Lok tube Fitting 100% Helium leak tested

Xem thêm Tải về danh mục