HY-LOK

           KOVIS là nhà phân phối độc quyền của HY-LOK CORPORATION tại Việt Nam, cung cấp tất cả các loại thiết bị khớp nối, van, điều khiển và ống cho hầu hết các dự án trong ngành dầu khí. Vì vậy, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn hàng có liên quan đến các dự án tại Việt Nam.

           Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: + 84-28-3911 7211/12 hoặc E-mail: marketing@kovis.com.vn

Instrument Cabinet

Applications Instrumentation, Power Plants Features Enclosure with protection box Pickled Stainless Steel Painted Carbon Steel Strong weatherproof barrier (NEMA-4X) Fire retardant GRP Anti-static and insulated Specifications – Maximum Operating Pressure : -94℉ (-70℃) to176℉ (80℃)
 • Pressure : 
  -94℉ (-70℃) to176℉ (80℃)

Xem thêm

Air Manifolds

Applications Instrumentation, General Service Features Distribution Stainless Steel pickled, Carbon Steel galvanized Valves: Instrument Needle Valve, Ball Valve Distribution pipe: Pipe N.B 1″~3″ Outlet ports: 2~20 ports Specifications – Maximum Operating Pressure : 580 psig (40barg) @ 100℉ (38℃)
 • Pressure : 
  580 psig (40barg) @ 100℉ (38℃)

Xem thêm Tải về danh mục

Air Piping Module

Applications Air brake control system for electric train. Features Air supply Frame     : Stainless Steel Reservoir : Aluminum Air Pipe   : Φ10.0 ~ Φ28.0 O.D. Bite type tube fittings (DIN 2353) Specifications  Maximum Operating Pressure : 145 psig (10barg) @ 100℉ (38℃)
 • Pressure :
  145 psig (10barg) @ 100℉ (38℃)

Xem thêm

FI Filter

Applications Particle trapping Features In-line pattern Stainless Steel, Brass Compact in-lone design Easy replacement of filter elements Specifications – Maximum Operating Pressure : 3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃) – Operating Temperature Range -20℉(-28℃) to 900℉(482℃) Filtering range : 1 to 150 Micron
 • Pressure : 
  3000 psig(210 barg) @ 100℉(38℃)

 • Temperature :
  -20℉(-28℃) to 900℉(482℃)

 • Filtering :
  1 to 150 Micron

Xem thêm Tải về danh mục

HPGR-800 Series

Applications H-HPGR800S Features Point-of-Use Free Poppet / Tied Diaphragm Type 10 Ra or 5 Ra Microinch Internal Surface Metal to metal body to diaphragm seal Low particle entrapment Specifications – Maximum Inlet Pressure : 600 psig (41bars) and 3500psig (241barg) – Outlet Pressure Range : 1-30psig (1-2.1barg), 1-60psig (1-4.2barg), 1-100psig (1-7.0barg), 1-150psig (1-10.5bargs), 1-250psig (1-17.5barg) – Operating Temperature Range : -40℉ (-40℃) to 350℉ (177℃)
 • Maximum Inlet Pressure : 
  600 psig (41bars) and 3500psig (241barg)

 • Outlet Pressure Range : 
  1-30psig (1-2.1barg), 1-60psig (1-4.2barg),
  1-100psig (1-7.0barg), 1-150psig (1-10.5bargs),
  1-250psig (1-17.5barg)

 • Operating Temperature Range : 
  -40℉ (-40℃) to 350℉ (177℃)

Xem thêm Tải về danh mục

HPGR-400 Series

Applications Semiconductor, Research Laps Features Point-of-Use Free Poppet / Tied Diaphragm Type 10 Ra or 5 Ra Microinch Internal Surface Metal to metal body to diaphragm seal Low particle entrapment Specifications – Maximum Inlet Pressure : 600 psig (41bars) and 3500psig (241barg) – Outlet Pressure Range : 1-30psig (1-2.1barg), 1-60psig (1-4.2barg), 1-100psig (1-7.0barg), 1-150psig (1-10.5bargs), 1-250psig (1-17.5barg) – Operating Temperature Range : -40℉ (-40℃) to 350℉ (177℃)
 • Maximum Inlet Pressure : 
  600 psig (41bars) and 3500psig (241barg)

 • Outlet Pressure Range : 
  1-30psig (1-2.1barg), 1-60psig (1-4.2barg),
  1-100psig (1-7.0barg), 1-150psig (1-10.5bargs),
  1-250psig (1-17.5barg)

 • Operating Temperature Range : 
  -40℉ (-40℃) to 350℉ (177℃)

Xem thêm Tải về danh mục