Korea’s Young-Poong Pump

Young Poong Precision Corporation (YPPC) là thành viên công ty Young Poong Business Group là một trong số 30 ngành  công nghiệp lớn nhất tại Hàn Quốc.

 

KOVIS là nhà phân phối của Young Poong Precision Corporation (YPPC) tại Việt Nam.

 

Young Poong Precision Corporation (YPPC) có 5 loại:

– Bơm ASME

– Bơm API

– Bơm Magnetic

– Bơm công nghiệp

– Bơm  Munsch

– Trico

 

 

Để biết thêm thông số kỹ thuật, vui lòng xem thông tin và tài liệu bổ sung tại trang web:

https://www.yppc.co.kr/en/sub/business/pump.asp 

Hãy liên hệ với chúng tôi: +84-28- 3911 7211/12 hoặc Email: marketing@kovis.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm.